Çəkilən xərclərin ödənilməsinin şərtləri

Geri qaytarma və mübadilə siyasətimiz

Qanunla müəyyən edilmiş hüquqlarınıza əlavə olaraq, fikrinizi dəyişsəniz, aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə, məmnuniyyətlə mübadilə edəcəyik və ya geri qaytaracağıq:

  1. Orijinal qəbz ilə əşyalar satın alındıqdan sonra 30 gün ərzində geri qaytarılır.
  2. Əşyalar bütün etiketlər/biletlər əlavə olunmaqla satın alındığı kimi orijinal vəziyyətdə olmalıdır. Paltar geyinilməməlidir.